Quy định

quy-dinh

Quy định chung

nhận xét và bình luật bài phù hợp, đúng với chủ đề, không được cố tình làm loãng topic bằng cách nhận xét và bình luận những bài có nội dung không liên quan đến chủ đề của topic

Nghiêm cấm tuyệt đối nhận xét và bình luận các bài chống phá nhà nước, các bài liên quan tới chính trị.

Nhận xét và bình luận nếu là tiếng Việt phải có dấu.

Không gửi nhiều bài cùng một nội dung ở các topic khác nhau

Không nhận xét và bình luận vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt Nam…

Không nhận xét và bình luận bêu xấu, miệt thị hoặc xúc phạm

Không gây hiềm khích, tranh luận quá gay gắt với các người khác

Về chúng tôi

– Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

– Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.